Tarieven & voorwaarden

Tangocursus kosten: per 10 weken, 60 min p/w.

Per persoon      € 120,-

Per danskoppel     € 240,-

Losse les per persoon € 15,-

*Inval dansleider   € 115,-
Privé les, 60 min

1 persoon                          € 45,-
Dans koppel                       € 85,-

Bootcamp beginners Argentijnse Tango

Zondag 19 maart 14;30-17:30uur € 24.50pp

Voorwaarden

Lesgelden

 • Restitutie van het betaalde lesgeld is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om gemiste lessen in te halen gedurende de cursusperiode of een privé les (graag in overleg).
 • Gespreide betalingen of uitstel van betaling is alleen mogelijk in overleg met Dance Miles.
 • Privélessen kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij een latere annulering wordt het volledige bedrag in rekening gesteld.
 • Het cursusgeld is inclusief 21% BTW

Annulering en afwezigheid

 • Bij het niet aanwezig kunnen zijn van een dansles stellen wij het zeer op prijs als een cursist zich even afmeld zodat wij weten wie er wel en niet aanwezig zullen zijn tijdens de danslessen.
 • Dance Miles mag een cursus, workshop of bootcamp dag annuleren indien daar een gegronde redenen voor is, bijvoorbeeld bij een te laag aantal deelnemers.. In geval van annulering voor de aanvang van een cursus, workshop of bootcamp dag heeft de leerling recht op teruggave van het volledige lesgeld. Vind de annulering plaats tijdens de cursus, dan zal er teruggave geschieden naar rato van de nog niet genoten lessen.
 • Bij ziekte of blessure van de docent(en) wordt voor een goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover tijdig geïnformeerd en wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Persoonlijke eigendommen

 • Dance Miles en de docenten die de lessen verzorgen, zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van cursisten of bezoekers.

Overig

 • Dance Miles en de docenten die de lessen verzorgen, zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van cursisten of bezoekers in welke vorm dan ook.
 • Dance Miles heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, workshop of bootcampdag.
 • Dance Miles gebruikt foto’s en beeldmateriaal is voor eigen promotie. Wilt u dit niet dan dient u dit schriftelijk te melden aan Dance Miles.

De bovenstaande regels en voorwaarden zijn van kracht voor alle cursussen, bootcampdagen, privélessen, workshops en andere activiteiten van Dance Miles.

Kortingen

 • Hulp leider € 5,- korting per keer. Help je 1 uur per week naast je eigen lessen ( van € 120,-) dan krijg je € 5,- korting.
 • Meld je alleen als hulp leider met dans ervaring van 1 a 2 jaar, dan zijn de lessen gratis.
 • Aanmelden als danskoppel ( leider en volger ) € 5,- korting.
 • Bij aantonen van een “like” op ons Facebook page ( Dance Miles ) € 0,50 korting
 • https://www.facebook.com/dancemiles.nl/
 • De kortingen zijn eenmalig en alleen voor de wekelijkse lessen geldig

Graag aanmelden via info@dancemiles.nl